Met veel enthousiasme zet de organisatie zich in voor een onvergetelijke middag voor ouderen. Een belangrijke doelgroep die nog wel eens vergeten wordt. Zonder geld beginnen we echter niets. Daarom doen we een beroep op u. Wilt u een steentje bijdragen en verbindt u uw naam aan dit maatschappelijke, goede doel?

Indien u een donatie wilt doen of kiest voor een sponsor pakket dan kunt u dit doen door het bedrag over te schrijven op bankrekening nummer: Rabobank NL90 Rabo 0151 1691 52 ten name van “A.J.B. Schreur Stichting OIJ65+”. Wilt u als omschrijving vermelden wat uw reden is van uw donatie en wilt u tevens, indien van toepassing, vermelden welk sponsor pakket u kiest.

Vanaf de sponsoring van € 100,- kunt u een vermelding krijgen van uw familienaam ( indien u dit wenst), of uw bedrijfsnaam als sponsor.

Al vast bedankt voor uw support aan dit fantastisch muziekevenement voor de 65+ ouderen uit de gemeente Oude IJsselstreek.

N.B. Als stichting willen we een goed doel blijven steunen om daarmee onze maatschappelijke betrokkenheid te benadrukken.